Segmentacja kontaktów

Tworzenie nowego segmentu.

Aby przeprowadzić segmentację w systemie iPresso należy otworzyć zakładkę Kontakty, a następnie z menu po lewej stronie wybrać opcję Stwórz segment.

Wyświetli się nowy widok, w który możliwe będzie utworzenie segmentu i na którym następnie można będzie przeprowadzić określone akcje.

W Ustawieniach należy wprowadzić Nazwę segmentu oraz Czas gotowości segmentu, który oznacza liczbę godzin od momentu wyliczenia segmentu gdy możliwe będzie wykonywanie na nim akcji.

W Ustawieniach należy też określić czy dany segment ma zostać stworzony tylko raz, czy też ma być automatycznie odświeżany. W przypadku wyboru opcji Odświeżaj automatycznie konieczne jest określenie Interwału odświeżania segmentu. Należy tu wprowadzić odpowiednią liczbę godzin lub dni - segment będzie odświeżany zgodnie z podanym interwałem. Po każdym odświeżeniu będzie można wykonać na nim akcje przez zdefiniowany wcześniej czas gotowości.

Następnie należy zdefiniować Kryteria, w oparciu o które zostanie przeprowadzona segmentacja (na podstawie takich elementów jak np. atrybuty, aktywności,  kategorie, tagi). Formularz wyboru kryteriów jest tu identyczny jak ten wykorzystywany na etapie wyboru odbiorców przy tworzeniu scenariusza Marketing Automation.

W przypadku segmentacji prowadzonej w oparciu o aktywności, system zapewnia możliwość ich doprecyzowania na podstawie odpowiednich parametrów. Jeżeli więc wybraną aktywnością byłoby np. wejście na firmową stronę www, to możliwe jest pogłębienie segmentacji poprzez wprowadzenie parametru, takiego jak np. dokładny adres konkretnej podstrony.

Tworzenie segmentu może odbywać się na podstawie licznych kryteriów działających na zasadzie i / lub (sumy i iloczynu logicznego). 

Kliknięcie przycisku dodaj kryterium pozwoli na wprowadzanie kolejnych kryteriów, które muszą być spełnione, by dany kontakt został zaliczony do tworzonego segmentu. Możliwe jest tu zatem stworzenie np. takiego segmentu, do którego należą osoby spełniające następujące kryteria: lead scoring - większy niż 20 i atrybut - miasto: Warszawa i kategoria: Media.

Zastosowanie polecenia dodaj blok pozwoli na stworzenie segmentu, do którego należeć będą kontakty, które spełniają przynajmniej jedno z wyznaczonych kryteriów (np. kontakty które mają lead scoring większy niż 20 lub atrybut - miasto: Warszawa lub kategorię: Media).

Po zdefiniowaniu odpowiednich kryteriów segmentacji można je zapisać (przycisk zapisz kryteria), dzięki czemu będzie można je wykorzystać w tworzeniu scenariusza MA.

Segment można utworzyć również na podstawie danych zawartych w zewnętrznych plikach. Aby to zrobić należy w punkcie Stwórz segment na podstawie wybrać opcję pliku CSV z ID iPresso lub pliku CSV z adresami e-mail kontaktów. Dzięki temu możliwe jest wydzielenie segmentu kontaktów znajdujących się zarówno w bazie iPresso, jak i w pliku zewnętrznym zawierającym ich iPresso ID lub adresy e-mailowe.


Po wprowadzeniu danych segmentu można wybrać opcję Stwórz segment lub Stwórz segment i dodaj akcję. Druga z nich umożliwi wykonanie dla segmentu takich akcji jak Dodanie kategorii, Usunięcie kategorii, Dodanie tagu, Usunięcie tagu, Dodanie zgody, Usunięcie zgody lub Eksport.


W sekcji W trakcie tworzenia widoczne są segmenty czekające na utworzenie. Można dla nich planować nowe akcje, które będą wykonane po utworzeniu segmentu.

W sekcji Gotowe do użycia, widoczne są segmentacje, które zostały już obliczone i na których można wykonywać dodatkowe akcje. Po upływie czasu gotowości zostaną one przeniesione do archiwum i nie będzie można wykonywać na nich akcji. Widoczne są tu takie informacje o segmencie jak: Nazwa, Data utworzenia, Data wygaśnięcia, Liczba kontaktów w segmencie i Rodzaje akcji na segmencie. Z rozwijanej listy można też wybrać następujące polecenia: lista akcji (akcje które były lub będą wykonane na segmencie), przejdź do menadżera kontaktów (opcja ta pozwala na podejrzenie, które kontakty znalazły się w  danym segmencie), podgląd, kopiuj, edytuj ustawienia oraz usuń. Przycisk dodaj akcję umożliwia wykonanie dla segmentu takich akcji jak Dodanie kategorii, Usunięcie kategorii, Dodanie tagu, Usunięcie tagu, Dodanie zgody, Usunięcie zgody lub Eksport.

Dla każdej segmentacji widoczna jest data utworzenia, data wygaśnięcia, liczba kontaktów w segmencie oraz rodzaje akcji na segmencie, które zostały wykonane.

W Archiwum widoczne są segmenty, których czas gotowości upłynął i na których nie można wykonywać dodatkowych akcji. Dostępne są tu następujące informacje o segmentach: Nazwa, Data utworzenia, Data wygaśnięcia, Liczba kontaktów w segmencie i Rodzaje akcji na segmencie. Można tu również sprawdzić listę akcji wykonanych na segmencie, skopiować lub usunąć go oraz - w przypadku segmentacji cyklicznej - zobaczyć jego historię. W historii segmentu zapisywana jest liczba kontaktów, które do niego należały po każdym jego przeliczeniu. 

Wybór polecenia podgląd spowoduje wyświetlenie się Ustawień i Kryteriów, na podstawie których zbudowano dany segment w sekcji Stwórz segment.

W sekcji Pliki eksportu dostępne są segmenty, dla których wykonano akcję Eksportuj. Pliki są dostępne do pobrania przez tydzień, a następnie zostają automatycznie usunięte.


Polityka Cookies

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.