Porzucony proces

Porzucony proces

W iPresso Porzucony proces jest narzędziem umożliwiającym wychwycenie porzucenia procesu transakcyjnego.

Aby dodać nowy Porzucony proces, przejdź do sekcji Automatyzacja. Następnie kliknij w przycisk Porzucony proces znajdujący się w lewym menu.

Kliknij w przycik Dodaj w prawym górnym rogu.

Wyświetli się nowy widok - iPresso Studio.

Domyślnie po kliknięciu uruchomi się zakładka Ustawienia - pierwszy etap tworzenia porzuconego procesu.

Skonfiguruj następujące elementy:

  • Nazwa – widoczna wyłącznie dla użytkowników systemu i pomocna przy dalszej identyfikacji Porzuconego procesu.
  • Opis – pole umożliwiające pozostawić komentarz.
  • Data uruchomienia – moment w którym system rozpocznie rozpoznawanie porzucenia procesu.
  • Data zatrzymania – moment po którym porzucony proces nie będzie rejestrowany.
  • Czas na dokonanie konwersji. Pole pozwala na wybór jednej z trzech wersji:

 

- Zdefiniowany czas. Czas ten określamy w minutach przez wpisanie w polu poniżej.

- Czas pobrany z parametru aktywności rozpoczynającej / Data z parametru aktywności rozpoczynającej. Pola te możesz zdefiniować w momencie, gdy aktywność rozpoczynająca pozwoli na pobranie czasu lub daty dokonania konwersji.

Kliknij w przycisk Dalej.

W zakładce Aktywności możesz określić Aktywność rozpoczynającą oraz Aktywność konwersji.

Są to kluczowe zdarzenia i czas obliczony pomiędzy tymi zdarzeniami ma bezpośredni wpływ na zdarzenie porzucenia.

Jeżeli czas ten będzie on się większy niż określony w poprzednim kroku, nastąpi zdarzenie porzucenia. Przy wyborze daty pobieranej z aktywności rozpoczynającej, proces porzucenia nastąpi, jeżeli pobrana data już nastąpiła.

Na rozwijanej liście należy wybrać aktywność zdefiniowaną systemowo lub własną.

Kliknij w przycisk Dalej.

W zakładce Porzucenie możesz ułożyć ścieżkę działań scenariusza.

Bloki porzucenia:

 

Porzucenie – jest pierwszym i obowiązkowym blokiem w ścieżce porzucenia.

Parametr aktywności rozpoczynającej – blok umożliwiający wybrać i określić parametr dla aktywności rozpoczynającej.

Konfiguracja:
Z rozwijanej listy wybierz przypisany do aktywności parametr. W drugiej liście możesz określić operator porównujący parametr z wpisaną w trzecim polu wartością. Możesz również wybrać Brak danych oznaczający, że parametr będzie pusty.

Uwaga! - parametry możliwe do wyboru są bezpośrednio powiązane z wybraną aktywnością i w zależności od jej wyboru będą się różnic.

 

Wysłanie wiadomości e-mail - blok umożliwiający wysłanie wiadomości e-mail.

Konfiguracja:
Z rozwijanej listy Wysyłka e-mail wybierz kampanię e-mail, która będzie wysyłana.
Kliknięcie zapisz kopie roboczą powoduje, że kampania jest wybrana lecz element nie zostanie jeszcze oznaczony skonfigurowany.
Kliknięcie Zapisz powoduje, że element zostaje oznaczony jako skonfigurowany (po prawidłowym zdefiniowaniu wszytkich niezbędnych elementów)
Dodaj nową - przenosi do kreatora tworzenia nowej wiadomości e-mail.

Uwaga! - jeżeli Twoja kampania nie jest widoczna na licie Wysyłka e-mail najprawdopodobniej podczas tworzenia kampanii nie została oznaczona opcja w ustawieniach kampanii „Wysyłka wywoływana przez API”.

 

Wysłanie wiadomości SMS - blok umożliwiający wysłanie wiadomości sms.


Konfiguracja:
Z rozwijanej listy Wysyłka SMS wybierz kampanię sms, która będzie wysyłana.
Kliknięcie zapisz kopie roboczą powoduje, że kampania jest wybrana lecz element nie zostanie jeszcze oznaczony skonfigurowany.
Kliknięcie Zapisz powoduje, że element zostaje oznaczony jako skonfigurowany (po prawidłowym zdefiniowaniu wszytkich niezbędnych elementów)
Dodaj nową - przenosi do kreatora tworzenia nowej wiadomości sms.

Uwaga! - jeżeli Twoja kampania nie jest widoczna na licie Wysyłka sms najprawdopodobniej podczas tworzenia kampanii nie została oznaczona opcja w ustawieniach kampanii Wysyłka wywoływana przez API.

 

Wysłanie wiadomości głosowej - blok umożliwiający wysłanie wiadomości voice.


Konfiguracja:
Z rozwijanej listy Wysyłka wiadomości głosowej wybierz kampanię voice, która będzie wysyłana.
Kliknięcie zapisz kopie roboczą powoduje, że kampania jest wybrana lecz element nie zostanie jeszcze oznaczony skonfigurowany.
Kliknięcie Zapisz powoduje, że element zostaje oznaczony jako skonfigurowany (po prawidłowym zdefiniowaniu wszystkich niezbędnych elementów)
Dodaj nową - przenosi do kreatora tworzenia nowej wiadomości voice.

Uwaga! - jeżeli Twoja kampania nie jest widoczna na licie Wysyłka e-mail najprawdopodobniej podczas tworzenia kampanii nie została oznaczona opcja w ustawieniach kampanii Wysyłka wywoływana przez API.

 

Dodaj do segmentu – blok umożliwiający dodanie danego kontaktu do segmentu.

Konfiguracja:

W polu nazwa wpisz nazwę identyfikującą dany segment.

Czas gotowości segmentu pozwoli określić czas przez jaki segment będzie dostępny w systemie.

Kliknięcie Zapisz powoduje, że element zostaje oznaczony jako skonfigurowany (po prawidłowym zdefiniowaniu wszystkich niezbędnych elementów)

 

Nie rób nic – blok pozwalający zakończyć ścieżkę w scenariuszu.

Aby upewnić się, że wszystkie bloki są poprawnie skonfigurowane oraz połączone ze sobą, należy kliknąć w przycisk Sprawdź poprawność scenariusza, znajdujący się w prawym górnym rogu.

Kliknij w przycisk Dalej.

 

W zakładce Podsumowanie widać elementy wymagają konfiguracji (zaznaczone na czerwono) oraz te ustawione poprawnie (zaznaczone na zielono). Elementy zaznaczone na pomarańczowo wymagają uwagi czyli pole pozostało nie wypełnione, ale jego brak umożliwi zapisanie. Wybierając Edytuj automatycznie przechodzisz do kroku, który wymaga ponownej konfiguracji.

Brak błędów pozwoli kliknąć w przycisk Zapisz i zakończy ustawienie Porzuconego procesu.

 

 

 

 

 


Related articles

Polityka Cookies

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.