Przekrój demograficzny

Aby stworzyć raport przekroju demograficznego przejdź do sekcji Raporty, wybierz Przekrój demograficzny, a następnie z menu po prawej stronie wybierz opcję Stwórz nowy raport. Otworzy ci się nowy widok Dodawanie raportu przekroju demograficznego. Należy tu wprowadzić Nazwę raportu. Następnie należy wyznaczyć grupy użytkowników uprawnionych do przeglądania raportu oraz kategorie kontaktów, dla których stworzony zostanie raport. Można również wprowadzić Notatkę dotyczącą danego raportu. Po uzupełnieniu tych informacji kliknij przycisk [Zapisz].

Po wprowadzeniu tych elementów wyświetli się nowy widok Przekroju demograficznego zawierający przyciski [Dodaj element], [Edytuj ustawienia] i [Zakończ konfigurację].


Dodawanie elementów raportu

- Ilość w kontaktów w wybranej grupie

Wybranie przycisku [Dodaj element] spowoduje wyświetlenie się nowego widoku Dodawanie elementu raportu. Możesz tu dodać element Ilość kontaktów w wybranej grupie. Po kliknięciu w przycisk Ilość kontaktów w wybranej grupie wyświetli ci się nowy widok. Należy tu wprowadzić Nazwę elementu. W elemencie Licz jako należy z rozwijanej listy wybrać Liczba osób spełniających kryteria lub Procent osób spełniających kryteria.

Poniżej moższ określić jakie kryteria powinna spełniać dana grupa kontaktów. Do wyboru z rozwijanej listy masz tu 

Atrybuty - należą do nich takie elementy jak m.in. Kategoria, Tagi, Lead scoring, Data utworzenia, Adres e-mail, Miasto, Pochodzenie kontaktu. Po wybraniu danego atrybutu należy określić jaka ma byc jego wartość.

Działanie - do wyboru mamy tu działania wykonane wobec kontaktów takie jak m.in. Edycja kontaktu, Wysyłka e-mailingu, Wysyłka SMS-ów, Wejście do algorytmu Marketing Automation, Dodanie kontaktu przez API. Po wybraniu danego działania należy też określić zakres czasowy w jakim zostało ono wykonane. 

Aktywności - określamy tu aktywności podjęte przez kontakty. Są to m.in. Pobranie pliku, Otwarcie e-mailingu, Kliknięcie linku z e-mailingu, Wypełnienie formularza, Wejście na monitorowaną stronę, Wejście na ankietę, Wypełnienie ankiety. Po wybraniu danej aktywności należy też określić zakres czasowy w jakim została ona wykonana. 


Za pomocą znajdujących się poniżej przycisków Dodaj kryterium możesz określić większą ilość kryteriów, które muszą zostać spełnione dla danej grupy kontaktów. Słowa i oraz lub określają czy wszystkie podane warunki muszą być spełnione czy też wystarczy że spełnione będą niektóre z nich. Po wprowadzeniu tych danych kliknij [Zapisz]. Wyświetli Ci się widok prezentujący liczbę osób należącą do zdefiniowanej właśnie grupy. 

- Rozkład atrybutów kontaktów

Po kliknięciu przycisku [Dodaj element] możesz wybrać też opcję Rozkład atrybutu kontaktów. Wyświetli ci się widok Dodawanie elementu raportu. Należy tu wprowadzić Nazwę elementu, następnie w punkcie Wybierz główny wymiar do analizy należy wybracć z rozwijanej listy jeden z elementów, takich jak Stanowisko, Firma, Kategoria, Tagi, Lead scoring oraz opcjonalnie wybrać pomocniczy wymiar do analizy spośród tych samych elementów. Po kliknięciu przycisku zapisz wyświetli się tabelka z danymi dotyczącymi wybranych do analizy elementów. Tabelke można również wyświetlić w formie wykresu.

 
Edycja

Aby edytować ustawienia danego raportu w sekcji Raporty wybierz Przekrój demograficzny. Wyświetli ci się widok przekroju demograficznego. Z rozwijanej listy po prawej stronie możesz wybrać jeden ze stworzonych wcześniej raportów. Wyświetli się wtedy wykres prezentujący przekrój demograficzny dla tego raportu. Z menu po prawej stronie możesz wybrać opcję Konfiguruj raport. Następnie wyświetlą się  przyciski przyciski [Dodaj element], [Edytuj ustawienia] i [Zakończ konfigurację]. Po wybraniu opcji [Edytuj ustawienia] uzyskasz możliwość edytowania ustawień opisanych w dziale Dodawanie elementów raportu. Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Zapisz. System wyświetli widok wykresu Przekroju demograficznego uwzględniający wprowadzone zmiany. 


Polityka Cookies

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.